De stichting: VRIJWILLIGE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG (VPTZ)

Hulp thuis in de laatste levensfase
Sterven hoort, net als geboren worden, bij het leven. Dat is gemakkelijk gezegd. Maar wanneer u zelf of uw dierbare te horen heeft gekregen dat het einde nabij is, is dat zwaar. U wilt samen het best mogelijke uit die laatste periode halen. De goed opgeleide vrijwilligers van de stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) kunnen daarbij helpen.

Ze bieden tijd, aandacht en ondersteuning aan degene die gaat sterven en aan diens naasten. De vrijwilligers zijn er voor u, als het er echt om gaat.

Laatste levensfase in een voor u vertrouwde omgeving
De meeste mensen willen het liefst in hun eigen omgeving worden verzorgd en sterven. Voor naasten is het zorgen voor een ongeneeslijk zieke een dankbare maar zware taak, niet alleen fysiek maar ook geestelijk. Vaak komen zij aan kleine maar belangrijke dingen niet toe.

Wat kan VPTZ voor u betekenen ?
De VPTZ kan in de laatste levensfase hulp bieden. De vrijwilligers van de VPTZ werken vanuit hun eigen betrokkenheid en deskundigheid met de professionele zorg samen. Zo geven zij zowel u als uw naasten tijd, aandacht en ondersteuning op momenten dat daar behoefte aan is. Dit kan zowel ’s nachts als overdag.

Hoe schakelt u VPTZ in?
U kunt telefonisch contact opnemen met een van de coördinatoren of uw vraag per e-mail sturen. Aan de hulp die de vrijwilligers bieden, zijn geen kosten verbonden.

VPTZ Venlo e.o.
Gemeente Venlo en Beesel
Telefoon: 06.51.29.70.70
www.vptzvenlo.nl

Meer informatie over palliatieve zorg | Noord Limburg vindt u op de website www.mijnlaatstelevensfase.nl