Klachtenregeling

.  Heeft u een klacht? Dit kunt u doen

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over de zorg die u ontvangt. Alle medewerkers doen hun best om u de best mogelijke zorg te bieden. Toch kan het zijn dat u ergens niet tevreden over bent of een klacht heeft. Een klacht kan te maken hebben met bijvoorbeeld de behandeling, de gang van zaken of de bejegening door een zorgverlener.
Wij stellen het op prijs als u ons op de hoogte brengt van uw klacht. Hierdoor kunnen wij onze zorgverlening blijven verbeteren. Dit kunt u doen:

Stap 1 | uit uw klacht bij uw huisarts of een andere zorgverlener

De makkelijkste en vaak ook snelste oplossing is uw klacht direct bespreken met uw huisarts of zorgverlener. Een gesprek kan verhelderend werken en vaak al tot een oplossing leiden. U kunt uw klacht ook schriftelijk kenbaar maken door het formulier in te vullen via https://forms.zenya.work/w1o971m894/60 Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op om samen in gesprek te gaan.

Stap 2 | bespreek uw klacht met een klachtenfunctionaris

Vindt u het lastig om uw klacht met ons te bespreken, of leidt het gesprek niet tot een oplossing, dan kunt u gebruik maken van een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachten-functionaris zoekt samen met u naar een oplossing en kan bemiddelen. Alles wat u samen bespreekt is vertrouwelijk.
Onze praktijk is aangesloten bij de klachtenfunctionaris van huisartsen-organisatie Cohesie. Om uw klacht kenbaar te maken bij de klachtenfunctionaris kunt u het formulier invullen via https://forms.zenya.work/w1o971m894/60 of bellen naar 077-320 37 30. Geef aan dat uw klacht rechtstreeks naar de klachtenfunctionaris moet. De klachtenfunctionaris neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.

Stap 3 | vraag om een oordeel door de geschilleninstantie

Heeft de hulp van de klachtenfunctionaris niet geleid tot een oplossing voor uw klacht, dan kunt u uw klacht als geschil indienen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Bijvoorbeeld om te horen of uw klacht terecht is of omdat u wilt dat er een advies aan de zorgverlener wordt uitgebracht om herhaling te voorkomen. De geschillen-instantie is onafhankelijk en hun oordeel is bindend.
Onze klachtenfunctionaris informeert u graag over het voorleggen van uw onopgeloste klacht aan de geschillen-instantie. Meer informatie over de geschilleninstantie huisartsenzorg leest u op www.skge.nl.