Algemene toelichting over een
wilsverklaring

Een wilsverklaring is een document waarin u uw wensen rondom het levenseinde vastlegt. Schriftelijke wilsverklaringen zijn dus in eerste instantie bedoeld
voor eventuele toekomstige situaties.

Wanneer u zelf niet meer kunt bepalen of kunt uiten wat u wilt (door bewusteloosheid, dementie of een andere oorzaak) staat tenminste helder op papier wat uw wensen betreffende uw levenseinde zijn.

De verklaringen moeten daarom duidelijk zijn, want u kunt er op dat moment immers zelf geen aanvulling meer op geven of ze verduidelijken. De verklaring biedt ruimte om een persoonlijke aanvulling te schrijven. Deze aanvulling kan uw wilsverklaring verduidelijken.

Wanneer u zich niet meer kunt uiten, is het erg belangrijk dat er iemand is die u kan vertegenwoordigen. De wet regelt wie als uw vertegenwoordiger op mag treden,
maar het kan raadzaam zijn zelf iemand aan te wijzen, te machtigen (zie formulier Machtiging).

Nadat u de verklaring heeft ingevuld, is het belangrijk dat u deze met uw huisarts bespreekt. Het beste kunt u hiervoor een aparte afspraak maken. U kunt in dit
gesprek dan samen over de bedoeling van uw verklaring praten en horen hoe uw arts hier tegenover staat. Na afloop van het gesprek geeft u de arts de door u getekende verklaringen voor in uw medisch dossier.

Het is goed om elk jaar met uw arts over de verklaringen te spreken om aan te geven dat u er nog steeds achter staat. 

Het is verstandig om een exemplaar te maken voor uzelf, een voor de huisarts, een voor uw vertegenwoordiger en een – indien aanwezig – voor uw specialist, zodat
iedereen op de hoogte is van uw wensen.

Algemene informatie over een
machtiging

Wanneer u zelf niet meer in staat bent om met uw arts te overleggen over uw medische toestand (door bijvoorbeeld bewusteloosheid, gevorderde dementie of andere
oorzaak) is het goed dat iemand anders u vertegenwoordigt in het overleg met de arts en uw wilsverklaring bij de arts onder de aandacht kan brengen en met de arts kan overleggen over uw situatie.

De wet geeft de volgorde aan van de personen die u kunnen vertegenwoordigen:

• curator of mentor, of als deze ontbreekt 

• schriftelijk gevolmachtigde, of als deze ontbreekt 

• partner (echtgenoot/echtgenote of levenspartner), of als deze ontbreekt 

• ouders of kinderen, of als deze ontbreekt 

• broers of zusters. 

U hoeft dus niet per se een volmacht in te vullen, maar het kan zijn dat u alleenstaand bent of u wilt uw partner niet belasten en daarom een van de kinderen als uw
gevolmachtigde aanwijzen.  Let op!

Wanneer u uw partner of ander familielid niet wilt belasten met de zorgen over uw vertegenwoordiging en daarom liever iemand anders aanwijst, ontstaat wel de
volgende situatie.

De door u aangewezen persoon heeft dan meer te vertellen
over uw medische behandeling dan uw partner of familielid en kan in overleg met de arts beslissingen nemen waar uw partner of familielid het niet mee eens
zijn.

Wanneer u heeft besloten iemand als uw gevolmachtigde aan te wijzen, vult u de gegevens van deze persoon in op het formulier. U kunt op het formulier ook een
plaatsvervanger aanwijzen voor het geval uw eerste vertegenwoordiger verhinderd is, maar dat is niet noodzakelijk.

Meer informatie

• Thuisarts.nl: levenseinde. www.thuisarts.nl/levenseinde.

• Artikel: Levenseinde: praat op tijd met je
dokter over wat je wil en of dat kan. http://knmg.artsennet.nl/Nieuws/Nieuwsarchief/Nieuwsbericht-1/Levenseinde-Praat-optijd-met-je-dokter-over-wat-je-wil-en-of-dat-kan.htm.

• Brochure
Spreek op tijd over uw levenseinde. Uitgave van de KNMG. http://knmg.artsennet.nl/web/file?uuid=d9cba7e6-065b-416e-9b0b609fec346e0c&owner=a8a9ce0e-f42b-47a5-960e-be08025b7b04&contentid=116526

• Nederlandse vereniging voor een vrijwillig levenseinde: www.nvve.nl. Zoek op
‘informatie wilsverklaringen’.

• Informatie omtrent behandelverbod: www.curavera.nl, www.zorgverklaring.nl.