Praktijkondersteuner somatiek.

Ken uw risico…. Hoe zit het met uw risico op hart- en vaatziekten?

Gezondheid is wellicht uw belangrijkste bezit. De kunst is om uw gezondheid in de gaten te houden en indien nodig tijdig in te grijpen als er iets mis dreigt te gaan.

Hart- en vaatziekten zijn de meest voorkomende ziekten in Nederland. Eén derde van de sterfgevallen wordt veroorzaakt door deze ziekten. Daarom is het van belang om de mogelijke risicofactoren voor hart- en vaatziekten voor u inzichtelijk te maken.

Wat zijn risicofactoren voor hart- en vaatziekten?

Risicofactoren voor hart- en vaatziekten zijn eigenschappen of gewoontes die maken dat u een verhoogde kans heeft om hart- en vaatziekten te krijgen. Voorbeelden van hart- en vaatziekten zijn een hartinfarct, angina pectoris (pijn op de borst), vernauwing van de slagaderen (aderverkalking) of een beroerte.

Welke risicofactoren zijn er voor hart- en vaatziekten?

 De belangrijkste risicofactoren voor hart- en vaatziekten zijn:

 • Overgewicht.
 • Te grote middelomtrek.
 • Hoge bloeddruk.
 • Roken.
 • Erfelijke belasting: vader, moeder, broer of zus die vóór de leeftijd van 60 jaar een hart- of vaatziekte had.
 • Een te hoog cholesterolgehalte.
 • Ongezonde voeding.
 • Te weinig lichaamsbeweging.
 • Diabetes Mellitus (suikerziekte).
 • Overmatig alcoholgebruik.

Wat is een risicoprofiel en waarom is het van belang dit te laten maken?

Een overzicht van alle risicofactoren voor hart- en vaatziekten wordt een risicoprofiel genoemd. Er kan een inschatting worden gemaakt of er sprake is van een verhoogd risico voor hart- en vaatziekten. Omdat er bij u mogelijk sprake is van één of meerdere risicofactoren op hart- en vaatziekten, bieden wij u de mogelijkheid een risicoprofiel te laten maken. De verschillende risicofactoren versterken elkaar. Het is dus belangrijk om niet alleen naar één risicofactor te kijken. Probeer ook andere risicofactoren aan te pakken.

Sommige risicofactoren kunt u niet zelf beïnvloeden. Vele andere risicofactoren weer wel. De praktijkondersteuner is onder andere gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met risico op hart- en vaatziekten. De persoonlijke begeleiding vindt plaats tijdens een preventieconsult en wordt afgestemd op uw persoonlijke wensen en de mate waarin u begeleiding wenst.

Wat kunt u verwachten van de praktijkondersteuner?

1) Spreekuur CVRM: Cardio- Vasculair- Risico-Management

Tijdens de afspraak met de praktijkondersteuner, zal aandacht besteed worden aan:

 • Erfelijke belasting.
 • Voedingsgewoonten.
 • Lichaamsbeweging.
 • Rookgedrag.
 • Alcohol-gebruik.
 • Verder wordt er nog een anamnese gedaan naar bepaalde klachten die te maken hebben

Tevens zullen er verschillende metingen gedaan worden zoals:

 • Bloeddruk meten.
 • Lengte en gewicht bepalen.
 • Buikomvang meten.
 • Polsslag.

Eventueel aanvullend bloedonderzoek kan nog bestaan uit het bepalen van:

 • Het vetspectrum (cholesterol).
 • Het suikergehalte.
 • De nierfunctie.

Er wordt geadviseerd een risicoprofiel op te maken bij de volgende patiënten:

 • Als er een hart of vaatziekten in de familie voorkomt bij vader, moeder, broer of zus < 65 jaar. Onder hart- en vaatziekten wordt onder meer verstaan: hartinfarct, CVA/TIA (herseninfarct, hersenbloeding ofwel beroerte ), vaatvernauwing,aneurysma en etalagebenen.
 • Wanneer men rookt en 50 jaar of ouder bent.
 • Wanneer u reuma heeft.
 • Vrouwen in de (post) menopauze. Met name vrouwen die zwangerschapscomplicaties hebben doorgemaakt zoals  dm, hypertensie en pre-eclampsie  ( combinatie van hoge bloeddruk en eiwitverlies via de urine, in de volksmond ook wel zwangerschapsvergiftiging genoemd).
 • Patiënten met overgewicht.
 • De wens van de patiënt.

De volgende patiënten worden nu al jaarlijks opgeroepen:

 • Patiënten met bloeddruk of cholesterolmedicatie, die niet onder controle staan bij de specialist.
 • Patiënten met een gestoorde suikerwaarde.
 • Patiënten met diverse risicofactoren, waarbij jaarlijkse controle gewenst is.

2) Spreekuur Diabetes Mellitus

Wanneer er een diagnose suikerziekte bij u is gesteld, wordt u doorverwezen naar het spreekuur van onze praktijkondersteuner met als aandachtsgebied diabetes. Ze doet de 3 maandelijkse controles

Tijdens de controles bij de praktijkondersteuner Diabetes wordt er onder andere aandacht besteed aan:

 • Voorlichting wat betreft het ziektebeeld diabetes mellitus (suikerziekte).
 • Bespreken bloeduitslagen suiker en medicatie en evt aanpassen medicatie in overleg met uw huisarts.
 • Bespreken leefstijl.
 • Bespreken voedingsgewoonten.
 • Er worden diverse onderzoeken gedaan zoals: voetonderzoek, bloeddruk meten, wegen/meten.
 • Instellen insuline zo nodig.
 • Tevens zal zij eventuele verwijzing op zich nemen zoals: pedicure, podotherapeut en/of diëtiste
 • Dit alles met als doel dat u zelf leert hoe U het beste zo lang mogelijk gezond kunt blijven.

3) Spreekuur COPD

Wanneer bij u de diagnose COPD ( Chronic Obstructive Pulmonary Disease) gesteld is, zal de praktijkondersteuner u jaarlijks oproepen om uw klachten door te nemen en een longfunctie af te nemen. Samen met u kijkt ze of er nog verbeteringen aan te brengen zijn .

Als u 2 of 3 van de bovengenoemde diagnosen hebt, zullen wij steeds meer proberen deze controles te bundelen, omdat het tenslotte gaat over de voornemens die u maakt wat betreft uw gezondheid, en waar wij u in mee kunnen helpen.

4) Spreekuur Astma

Bij vermoedens van astma wordt U door de huisarts verwezen naar het spreekuur van de praktijkondersteuner, Ze doet een longfunctietest bij U en houdt U jaarlijks onder controle. In overleg met de huisarts wordt er zonodig pufjes voorgeschreven zodat u alle dagelijkse inspanning kunt doen zonder kortademig te zijn

5) Praktijkondersteuner GGZ

Wanneer u tijdelijk of langdurig psychische of psychosociale klachten hebt kan de praktijkondersteuner Geestelijke gezondheidszorg ( POH-GGZ) een ondersteuning zijn als extra arm van de huisarts. Zij begeleidt mensen in de huisartsenpraktijk of verwijst hen zo nodig door naar andere instellingen, allemaal in overleg met de huisarts.